Dr. Braut har ferie veke 44, 29.10-2.11.

Dr. Leversund er vikar for han denne veka.