Dr. Dahl har permisjon frå Kystlegane  til 1.2.19.

Dr. Henning Mathiesen  Engschøen vil vera hans vikar i denne perioden.  Han begynner 5.11.18.