Dr. Bondevik er borte frå kontoret i tidsrommet 28.1 til 20.2.19. Dr. Leversund er vikar for han.