Dr. Braut er borte frå kontoret 23.-27-9.

Dr. Leversund er vikar for han.