Senteret sitt bannerbilde

Kystlegane

NB! Denne nettsida kan ikkje brukast lengre!

Time- og reseptbestilling må gå via Helsenorge, annan kontakt pr tlf som før: 53425610.

Sjå elles under "informasjon"!

 

 

  

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Overgang til Helsenorge

19. september 2022

All timebestilling, reseptbestilling og digital henvendelse til Kystlegane må no gå via Helsenorge, eller som før pr tlf:

53425610

Ein vil anmoda alle om å logga seg inn på Helsenorge og under "innstillingar" opna opp for "full digital dialog", slik at ein får påminning om timar, kan motta ulike  elektroniske meldingar/brev.

 

Oppmoding om innlogging og Digital dialog via helsenorge.no

6. juni 2022

Kystlegane er no integrert med helsenorge.

Dette opnar for Digital dialog med 4 ulike tenester, jfr under, dersom pasienten har opna for muligheten for Digital dialog.

Dette blir gjort ved å logga seg inn på helsenorge.no og opna opp for full tilgang i innstillingane.

Me vil derfor oppmoda alle pasientar som har fastlege ved Kystlegane, om å logga seg inn på helsenorge.no.

 Tenestene det gjeld: 

1. Bestille time

2. Fornye resept

3. Kontakte legekontoret (e-kontakt) for administrative spørsmål til resepsjonen

4. E-konsultasjon, dersom legen tilbyr dette.

 

NB!

Fram til 1. september vil det "gamle" systemet for timebestilling mm. vera tilgjengelig (via Helserespons). Dette blir fasa ut frå 1. sept.

STENGT på Kystlegane 1., 2. og delvis 3. juni

29. mai 2022

Kystlegane er stengt for ordinær drift 1., 2. og delvis 3.juni i samband med overgang til nytt journalsystem. Dette skjer samstundes med at Bømlo kommune overtar drifta av Kystlegane AS frå 1.6.22. 

Ved trong for akutt hjelp desse dagane, kan Bremnes legesenter kontaktast, 53423311, ved alvorlig skade eller sjukdom: ring legevakt 116 117, ved livstruende tilstand: ring AMK 113.

 

 

Nyttig informasjon og oversikt i Helsenorge.no

10. desember 2014

Det er mykje nyttig informasjon vedr. helse, behandling, dine timeavtalar, rettighetar mm. ved å gå inn på "Meny og lenker"