Senteret sitt bannerbilde

Kystlegane

Velkomen til heimesidene våre. Vi ønskjer å gjere kontakten med oss så enkel som råd.

Det er stor trafikk på sentralbordet vårt og difor av og til ein del ventetid.

Vårt telefonnummer er 53425610.

Ved trong for akutt hjelp: ring legevakt nr 116117. 

Dette telefonnummeret gjeld  for alle tilstander som hastar.

 

NB! Ved livstruande sjukdom eller skade ringer ein 113, AMK.

 

Legevaktsnummeret 116117 er det same heile døgeret.

I Bømlo kjem ein fram til sjukepleiar ved Sunnhordland interkommunale legevakt, også utanom legevakta si ordinære opningstid.

Sjukepleiaren kan formidla direkte kontakt med aktuelle legekontor (Kystlegane) dersom dette er aktuelt.

Når du ringer til Kystlegane, er det viktig at du fortel medarbeidarane våre kva det gjeld. Dei kan ofte hjelpe deg med råd, og dei må prioritere når du kan få time og kva telefonar legane må ta. Som oftast vil legen ringe deg tilbake ved høve, gjerne rundt lunsj eller mot slutten av arbeidsdagen

Du kan også bestille ordinær time, fornye reseptar og liknande via app, internett og SMS. Sjå informasjon på høgre side.

 

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Sommarferien 2022

6. juli 2022

Dr. Astrid j Færevåg har ferie 4.7 til 29.7

Dr. Kåre Dahl har ferie 18.7 til 12.8

Dr. Alina Bumbar har ferie 25.7 til 19.8

Dr. Ana Alves er slutta i stillinga. Pr i dag er dr. Paul Thevanathan vikar for henne

Dr. Gunnar Bondevik slutta ved Kystlegane den 1.7.22. Dr. Marit Vestrheim er vikar på denne lista t.o.m. 19.8

 

 

 

 

Oppmoding om innlogging og Digital dialog via helsenorge.no

6. juni 2022

Kystlegane er no integrert med helsenorge.

Dette opnar for Digital dialog med 4 ulike tenester, jfr under, dersom pasienten har opna for muligheten for Digital dialog.

Dette blir gjort ved å logga seg inn på helsenorge.no og opna opp for full tilgang i innstillingane.

Me vil derfor oppmoda alle pasientar som har fastlege ved Kystlegane, om å logga seg inn på helsenorge.no.

 Tenestene det gjeld: 

1. Bestille time

2. Fornye resept

3. Kontakte legekontoret (e-kontakt) for administrative spørsmål til resepsjonen

4. E-konsultasjon, dersom legen tilbyr dette.

 

NB!

Fram til 1. september vil det "gamle" systemet for timebestilling mm. vera tilgjengelig (via Helserespons). Dette blir fasa ut frå 1. sept.

STENGT på Kystlegane 1., 2. og delvis 3. juni

29. mai 2022

Kystlegane er stengt for ordinær drift 1., 2. og delvis 3.juni i samband med overgang til nytt journalsystem. Dette skjer samstundes med at Bømlo kommune overtar drifta av Kystlegane AS frå 1.6.22. 

Ved trong for akutt hjelp desse dagane, kan Bremnes legesenter kontaktast, 53423311, ved alvorlig skade eller sjukdom: ring legevakt 116 117, ved livstruende tilstand: ring AMK 113.

 

 

Ny vikarlege

1. august 2021

Dr. Paul Thevanathan er frå 4.4.22 vikarlege for dr. Ana Alves, som er i permisjon til sept. 22.

Ferieavvikling sommaren 2021

31. mai 2021

Dr. Ana Alves: ferie 28.06 t.o.m. 28.07

Dr. Gunnar Bondevik: ferie 26.7 t.o.m. 20.08

Dr. Alina Bumbar: ferie 09.08 t.o.m. 03.09

Dr. Kåre Dahl: ferie 12.07 t.o.m. 06.08

Dr. Astrid J Færevåg: 14.06 t.o.m. 09.07

 

Husk å bestilla reseptar før fastlegen din tar ferie!

Nytt om legar ved Kystlegane

16. august 2020

Dr. Bondevik er tilbake på Kystlegane frå 17.8.20.

Dr. Langedal har permisjon i 1 år i samband med spesialisering til spes. i allmennmedisin. Dr. Alina Bumbar vil vera vikar for henne frå sept. Fram til desse er dr. Christer Hedenberg vikar.

Ny lege ved Kystlegane

4. juni 2020

Dr. Ana Alves er ny lege ved Kystlegane frå 1.6. Ho overtar dr. Livar Braut sin praksis. Han pensjonerte seg frå 1.6.20.

Nets kortinnløsningsavtale

15. april 2020

Kystlegane har gjort avtale om kortinnløsningsavtale med Nets.

Dette gjeld for desse betalingskorta:

Honorar for telefon/video/E-konsultasjon

4. april 2020

Det er innført endra takstreglar frå Helfo:

Konsultasjonar som pga pandemien no blir gjennomført som telefonkonsultasjon, videokonsultasjon eller E-konsultasjon vil ha same honorar som for konsultasjon ved oppmøte på kontoret. 

Det vil bli sendt ut faktura i etterkant. 

Koronavirus: KOMMUNAL INFORMASJONSSIDE

19. mars 2020

Bømlo kommune har ei oppdatert nettside om korona:

bomlo.kommune.no/koronavirus - kommunal informasjonsside

Her finn ein også informasjon om kommunal koronatelefon, 53423001

 

 

Les flere nyheter