Senteret sitt bannerbilde

LEGEVAKT

Frå 24.2 blir Sunnhordland interkommunale legevakt (IKS) opna:

Tlf. nr : 116117

Legevakta vil vera open frå kl. 15 til kl. 08 neste dag, samt open heile døgeret i helgar og helligdagar.

Telefonen blir svart av sjukepleiar ved IKS heile døgeret.

NB! Legevakt gjeld primært for tilstander som ikkje kan venta til ordinær opningstid ved legekontoret.

Ved livstruande sjukdom: ring 113, AMK