Dr. Bondevik er sjukmeldt og ikkje på kontoret framover. 

Pr i dag er dr. Leversund vikar for han, frå 14.4 er det dr. Fadi El Hage som vil vera vikar for han.