IKKJE møt opp på Kystlegane om du har ein luftvegsinfeksjon!

Ta kontakt pr telefon med resepsjonen om du har ein luftvegsinfeksjon/feber/tilstand som du treng råd om mtp evt undersøking av lege! 

Medarbeidarane vil gi råd etter oppdaterte nasjonale og kommunale retningslinjer for evt testing og undersøking.

Me anmodar elles om at ein oppdaterer seg og fylgjer råd og retningsliner på nettsidene til Bømlo kommune, Folkehelseinstituttet, Helsenorge, NAV.no mm slik at