Det er innført endra takstreglar frå Helfo:

Konsultasjonar som pga pandemien no blir gjennomført som telefonkonsultasjon, videokonsultasjon eller E-konsultasjon vil ha same honorar som for konsultasjon ved oppmøte på kontoret. 

Det vil bli sendt ut faktura i etterkant.