Kystlegane har gjort avtale om kortinnløsningsavtale med Nets.

Dette gjeld for desse betalingskorta: