Dr. Alves er pt sjukmeldt og dr. Aisha Mughal er vikar for henne.