Kontoret er stengt tysdag 19.1 pga installering av nytt datautstyr.

Ved trong for øyeblikkelig hjelp, kan Bremnes legesenter kontaktast, tlf. 53423311

Tlf. legevakt døgeret rundt: 116117

Ved livstruande tilstand: ring AMK 113