Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Kystlegane

VIKTIG MELDING!

I samband med coronapandemien: ytterdøra er låst, men fastlegane er framleis tilgjengelege, dersom det er noko som hastar, nødvengig helsekontroll, skade mm. Dette må avtalast på førehand, ikkje ved direkte oppmøte.

Me må unngå smitte på Kystlegane:

INGEN med luftvegsinfeksjonar får komma innom Kystlegane. Aktuelle pasientar må ta kontakt på telefon eller sms. Dersom legekonsultasjon blir vurdert som nødvendig, skal denne føregå i eit særskilt utstyrt kontor i kommunen, her blir også testing på corona for dei det er aktuelt for.  Dette må avtalast via fastlegen.

Det er god informasjon om dette på Bømlo kommune si nettside.

Sjå elles under "informasjon". Me vil prøva å hjelpa så godt me kan, men det kan bli ein del ventetid og kø på telefonen.

Me ber om at folk søkjer råd på aktuelle nettsider for oppdatert informasjon, FHI, Bømlo kommune, Helsenorge, NAV.

 

 

Velkomen til heimesidene våre. Vi ønskjer å gjere kontakten med oss så enkel som råd.

Det er stor trafikk på sentralbordet vårt og difor av og til ein del ventetid.

Vårt telefonnummer er 53425610.

Ved trong for akutt hjelp: ring legevakt nr 116117. 

Dette telefonnummeret gjeld  for alle tilstander som hastar.

 

NB! Ved livstruande sjukdom eller skade ringer ein 113, AMK.

 

Legevaktsnummeret 116117 er det same heile døgeret.

I Bømlo kjem ein fram til sjukepleiar ved Sunnhordland interkommunale legevakt, også utanom legevakta si ordinære opningstid.

Sjukepleiaren kan formidla direkte kontakt med aktuelle legekontor (Kystlegane) dersom dette er aktuelt.

Når du ringer til Kystlegane, er det viktig at du fortel medarbeidarane våre kva det gjeld. Dei kan ofte hjelpe deg med råd, og dei må prioritere når du kan få time og kva telefonar legane må ta. Som oftast vil legen ringe deg tilbake ved høve, gjerne rundt lunsj eller mot slutten av arbeidsdagen

Du kan også bestille ordinær time, fornye reseptar og liknande via app, internett og SMS. Sjå informasjon på høgre side.

 

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Dr. Ana Alves permisjon 1.9, dr. Leversund og dr. Braut vikarar

1. august 2021

Dr. Ana Alves skal i utdanningspermisjon i 1 år frå 1.9.21. Dr. Leversund og dr. Braut skal vera vikarar for henne.

Ferieavvikling sommaren 2021

31. mai 2021

Dr. Ana Alves: ferie 28.06 t.o.m. 28.07

Dr. Gunnar Bondevik: ferie 26.7 t.o.m. 20.08

Dr. Alina Bumbar: ferie 09.08 t.o.m. 03.09

Dr. Kåre Dahl: ferie 12.07 t.o.m. 06.08

Dr. Astrid J Færevåg: 14.06 t.o.m. 09.07

 

Husk å bestilla reseptar før fastlegen din tar ferie!

Dr. Alina Bumbar fortset som fastlege ved Kystlegane

17. mai 2021

Dr Alina Bumbar har vore vikarlege for dr. Sandra Langedal. No sluttar dr. Langedal og dr. Alina Bumbar er tilsett som fastlege i hennar stilling.

Pasientane til dr. Langedal blir overført til dr. Bumbar.

Nytt om legar ved Kystlegane

16. august 2020

Dr. Bondevik er tilbake på Kystlegane frå 17.8.20.

Dr. Langedal har permisjon i 1 år i samband med spesialisering til spes. i allmennmedisin. Dr. Alina Bumbar vil vera vikar for henne frå sept. Fram til desse er dr. Christer Hedenberg vikar.

Ny lege ved Kystlegane

4. juni 2020

Dr. Ana Alves er ny lege ved Kystlegane frå 1.6. Ho overtar dr. Livar Braut sin praksis. Han pensjonerte seg frå 1.6.20.

Nets kortinnløsningsavtale

15. april 2020

Kystlegane har gjort avtale om kortinnløsningsavtale med Nets.

Dette gjeld for desse betalingskorta:

Honorar for telefon/video/E-konsultasjon

4. april 2020

Det er innført endra takstreglar frå Helfo:

Konsultasjonar som pga pandemien no blir gjennomført som telefonkonsultasjon, videokonsultasjon eller E-konsultasjon vil ha same honorar som for konsultasjon ved oppmøte på kontoret. 

Det vil bli sendt ut faktura i etterkant. 

Koronavirus: KOMMUNAL INFORMASJONSSIDE

19. mars 2020

Bømlo kommune har ei oppdatert nettside om korona:

bomlo.kommune.no/koronavirus - kommunal informasjonsside

Her finn ein også informasjon om kommunal koronatelefon, 53423001

 

 

Endra drift ved Kystlegane f.o.m. 16.3.20

15. mars 2020

Ein del avtalar om rutinekontrollar og konsultasjonar som kan venta, og som er bestilt før pandemirestriksjonane vart innført 16.3, kan bli avbestilt frå Kystlegane. 

Timar som er sett opp etter 16.3, går som normalt, dersom ein ikkje får annan beskjed.

Det vil stå plakat på ytterdøra, som vil vera låst. 

Nødvendig legekonsultasjon kun etter avtale på førehand pr telefon 53425610. 

Dersom ein ikkje kjem gjennom på telefonen og det hastar: ring legevakt 116117, som kan vidareformidla kontakt med Kystlegane.

Me har nyleg installert mulighet for videokonsultasjon. Dette kan brukast i særskilte høve og etter avtale med den aktuelle lege. Takst/pasientbetaling for dette blir som ved konsultasjon. 

LES DETTE ved luftvegsinfeksjon eller mistanke om koronasmitte

14. mars 2020

IKKJE møt opp på Kystlegane om du har ein luftvegsinfeksjon!

Ta kontakt pr telefon med resepsjonen om du har ein luftvegsinfeksjon/feber/tilstand som du treng råd om mtp evt undersøking av lege! 

Medarbeidarane vil gi råd etter oppdaterte nasjonale og kommunale retningslinjer for evt testing og undersøking.

Me anmodar elles om at ein oppdaterer seg og fylgjer råd og retningsliner på nettsidene til Bømlo kommune, Folkehelseinstituttet, Helsenorge, NAV.no mm slik at 

 

Les flere nyheter