Dr. Leversund er vikar for dr. Alves dei dagane ho ikkje er til stades på Kystlegane, dette er aktuelt 1-2 dagar pr veke.