Innvil vidare oppfordrar med til bruk av munnbind til alle som har avtale om oppmøte på Kystlegane.