Dr. Paul Thevanathan er frå 4.4.22 vikarlege for dr. Ana Alves, som er i permisjon til sept. 22.