Kystlegane er stengt for ordinær drift 1., 2. og delvis 3.juni i samband med overgang til nytt journalsystem. Dette skjer samstundes med at Bømlo kommune overtar drifta av Kystlegane AS frå 1.6.22. 

Ved trong for akutt hjelp desse dagane, kan Bremnes legesenter kontaktast, 53423311, ved alvorlig skade eller sjukdom: ring legevakt 116 117, ved livstruende tilstand: ring AMK 113.