Kystlegane er no integrert med helsenorge.

Dette opnar for Digital dialog med 4 ulike tenester, jfr under, dersom pasienten har opna for muligheten for Digital dialog.

Dette blir gjort ved å logga seg inn på helsenorge.no og opna opp for full tilgang i innstillingane.

Me vil derfor oppmoda alle pasientar som har fastlege ved Kystlegane, om å logga seg inn på helsenorge.no.

 Tenestene det gjeld: 

1. Bestille time

2. Fornye resept

3. Kontakte legekontoret (e-kontakt) for administrative spørsmål til resepsjonen

4. E-konsultasjon, dersom legen tilbyr dette.

 

NB!

Fram til 1. september vil det "gamle" systemet for timebestilling mm. vera tilgjengelig (via Helserespons). Dette blir fasa ut frå 1. sept.