Dr. Sandra Langedal er frå 1.9.17 tilsett ved Kystlegane. Ho overtar dr. Anna Tribis sin praksis (tidlegare dr. Jan Leversund sin praksis).